Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content
      
Comunicat de presă

Primul contract de lucrări semnat pentru Municipiul Urziceni

  • Subiecte comunicat:
Versiune tipar
Data: 
11.11.2009

Proiect nr. CCI 2007 RO 161 PR 003 "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de Alimentare cu apă şi de canalizare, din judeţul Călăraşi".

Miercuri, 11.11.2009, s-a semnat primul contract de lucrări pentru Municipiul Urziceni din cadrul proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 003 "Extinderea şi reabilitarea Sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, din judeţul Călăraşi", finanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, având ca obiect "Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi Tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni". Contractul de lucrări a fost semnat de Către Dl. ing. Iorgovici Claudiu, Director general al SC ECOAQUA SA Călăraşi, în Calitate de beneficiar al proiectului şi Dl. Pedro Alfonso Navarro Navarro, Reprezentantul PEYBER HISPANICA ŞL, liderul asocierii PEYBER HISPANICA S.L./TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA, în calitate de antreprenor. Valoarea contractului este de 21.884.500 lei, fără TVA, din care: 81,84% reprezintă Finanţare Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, 12,52 % Bugetul de Stat, 1,93% Bugetul Local al Municipiului Urziceni şi 3,72 % bugetul SC ECOAQUA SA.

Durata de execuţie a contractului 18,5 luni. Perioada de Notificare a Defecţiunilor Minim 12 luni, de la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor / max 24 luni, până la îndeplinirea condiţiilor contractuale şi cu respectarea plafoanelor Costurilor de operare garantate. Condiţiile de contract aplicate "Condiţii contract de Proiectare şi execuţie" conform reglementărilor internaţionale şi legislaţiei naţionale.

Obiectul contractului: Realizarea a 30 foraje noi, inclusiv a sistemului hidraulic de Transport a apei la la staţia de tratare, Staţie nouă de tratare apă potabilă, Staţie nouă de De pompare apă potabilă inclusiv spaţii de înmagazinare, Implementarea unui sistem SCADĂ, incluzând întreg sistemul de alimentare cu apă şi anume: surse, aducţiune, Rezervoare, tratare, pompare, distribuţie, clădire administrativă, laborator, dispecerat, Anexe etc..

Principalele rezultate aşteptate în urma implementării contractului:

  • Asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi europeană, în cadrul perioadelor de Tranziţie agreate între România şi Uniunea Europeană pentru sectorul de mediu;
  • Creşterea siguranţei în livrarea apei potabile şi asigurarea apei potabile de calitate Pentru întreaga populaţie a municipiului Urziceni.

Date de contact:

SC ECOAQUA SA Călăraşi

Persoana de contact: Manager de proiect ing. Toma Mircea

Tel. 0242/313.765; 0242/312.705; 0242/313.531,

Fax 0242 311923,

E-mail ecoaqua_uip@ymail.comCasierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA