Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content
      
Comunicat de presă

Recepţia finală a lucrărilor contractului “Extinderea si reabilitarea reţelelor de distribuţie si a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita – CL 10”

  • Subiecte comunicat:
Versiune tipar
Data: 
06.02.2018

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, pentru proiectul « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi », Cod proiect nr. CCI 2007 RO 161 PR 003, anunţă finalizarea şi recepţia finală a lucrărilor contractului “Extinderea si reabilitarea reţelelor de distribuţie si a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita – CL 10”, la data de 20.12.2017.

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 14.401.044.22 lei, fără TVA, din care:
- pentru aglomerarea Oltenita – 8.213.847,61 lei, fără TVA ;
- pentru aglomerarea Budesti – 6.187.196,61 lei, fără TVA.

Obiectul contractului a constat in lucrari de reabilitare si extindere retele de distributie apa 10,8 km (din care: 7,4 km in aglomerarea Oltenita si 3,4 km in aglomerarea Budesti) si de canalizare 15,2 km (din care: 6,2 km in aglomerarea Oltenita si 9,0 km in aglomerarea Budesti), constructia a doua statii de pompare apa uzata in aglomerarea Budesti si reabilitarea a doua statii de pompare apa uzata existente in aglomerarea Oltenita, achizitionare contori de apa, autovidanja, autocuratitor cu jet de presiune.

Principalele rezultate în urma implementării contractului sunt: asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi europeană, în cadrul perioadelor de tranziţie agreate între România şi Uniunea Europeană, pentru sectorul de mediu, creşterea siguranţei în livrarea apei potabile şi asigurarea apei potabile de calitate pentru întreaga populaţie a municipiului Oltenita si orasului Budesti , precum si asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor legate de apă, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor, calitate în operare şi disponibilitate către populaţie.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu

ECOAQUA SA Călăraşi
Persoana de contact: Manager de Proiect - ing. Mircea Toma
Tel.: 0242313765; 0242312705; 0242 313531.: Fax 0242 311923.
E-mail: ecoaqua_uip@ymail.com
Web site: www.ecoaquacalarasi.roCasierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA