Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content
      
Comunicat de presă

Recepţia finală a lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni”

  • Subiecte comunicat:
Versiune tipar
Data: 
06.02.2017

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, pentru proiectul « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi », Cod proiect nr. CCI 2007 RO 161 PR 003, anunţă finalizarea şi recepţia finală a lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni”, la data de 30.01.2017.

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 24.103.350,46 lei, fără TVA.

Obiectul contractului a constat în realizarea a 30 de foraje noi, inclusiv a sistemului hidraulic de transport a apei la staţia de tratare, construcţia unei noi staţii de tratare a apei, construcţia unei noi staţii de pompare a apei potabile, inclusiv spaţii de înmagazinare, implementarea unui sistem SCADA, incluzând întreg sistemul de alimentare cu apă: surse, aducţiune, rezervoare, tratare, pompare, distribuţie, cladire administrativă, laborator, dispecerat, anexe.

Principalele rezultate în urma implementării contractului sunt: asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi europeană, în cadrul perioadelor de tranziţie agreate între România şi Uniunea Europeană, pentru sectorul de mediu, creşterea siguranţei în livrarea apei potabile şi asigurarea apei potabile de calitate pentru întreaga populaţie a municipiului Urziceni, precum si asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor legate de apă, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor, calitate în operare şi disponibilitate către populaţie.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu

ECOAQUA SA Călăraşi
Tel.: 0242313765; 0242312705; 0242 313531. Fax: 0242 311923.
E-mail: ecoaqua_uip@ymail.com
Web site: www.ecoaquacalarasi.roCasierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA