Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content
      
Comunicat de presă

Recepţia finală a lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerările Budeşti, Olteniţa, Fundulea, Lehliu”

  • Subiecte comunicat:
Versiune tipar
Data: 
10.08.2016

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, pentru proiectul « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi », Cod proiect nr. CCI 2007 RO 161 PR 003, anunţă finalizarea şi recepţia finală a lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerările Budeşti, Olteniţa, Fundulea, Lehliu”, la data de 19.07.2016.

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 21.472.622,71 lei, fără TVA, din care: 81,84% reprezintă finanţare de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, 12,52 % Bugetul de Stat, 1,93% Bugetul Local al localităţilor Urziceni şi Fundulea şi 3,72 % bugetul ECOAQUA SA Călăraşi.

Din valoarea finală a lucrărilor executate, suma de 3.018.130,79 lei, fără TVA, reprezintă valoarea investiţiilor realizate in municipiul Olteniţa, suma de 8.839.313,43 lei, fără TVA, reprezintă valoarea investiţiilor realizate in municipiul Lehliu, suma de 5.525.437,79 lei, fără TVA, reprezintă valoarea investiţiilor realizate in municipiul Budesti, iar suma de 4.089.740,70 lei, fără TVA, reprezintă valoarea investiţiilor realizate in oraşul Fundulea.

Durata de execuţie a contractului a fost de 32 de luni, la care s-a adaugat Perioada de Notificare a Defecţiunilor de 23 luni, de la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

Obiectul contractului a constat în lucrări de extindere şi reabilitare a Staţiilor de tratare a apei, inclusiv sistemele de producţie pentru aglomerările Budeşti, Olteniţa, Fundulea şi Lehliu-Gară, incluzând: proiectare, obţinere avize, lucrări de reabilitare construcţii, construcţii noi, fronturi de captare, rezervoare de înmagazinare, staţii de tratare şi staţii de pompare, conducte de aducţiune, conducte de transport apă potabilă de la staţia de pompare până la reţeaua de distribuţie apă potabilă, implementarea sistemului SCADA pentru întreg sistemul de alimentare cu apă al aglomerărilor, pregătire personal exploatare, testare şi punere în funcţiune.

Principalele rezultate în urma implementării contractului sunt: asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi europeană, în cadrul perioadelor de tranziţie agreate între România şi Uniunea Europeană, pentru sectorul de mediu, precum si creşterea siguranţei în livrarea apei potabile şi asigurarea apei potabile de calitate pentru întreaga populaţie a localităţilor Budeşti, Olteniţa, Fundulea şi Lehliu-Gară.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu

ECOAQUA SA Călăraşi
Tel.: 0242313765; 0242312705; 0242 313531.: Fax 0242 311923.
E-mail: ecoaqua_uip@ymail.com
Web site: www.ecoaquacalarasi.roCasierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA