Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content
      
Comunicat de presă

Recepţia la terminarea lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi”

  • Subiecte comunicat:
Versiune tipar
Data: 
23.11.2016

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, pentru proiectul «Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi», Cod proiect nr. CCI 2007 RO 161 PR 003, anunţă finalizarea şi recepţia la terminarea lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi”, în data de 22.11.2016.

Valoarea lucrărilor executate, la data recepţiei, este de 38.714.749,35 lei, fără TVA.

Obiectul contractului a constat în lucrări de extindere şi reabilitare a reţelelor de distribuţie (aproximativ 23 km), branşarea şi contorizarea consumatorilor la sistemul de alimentare cu apă, plus lucrări auxiliare, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare (aproximativ 23,5 km) şi a caminelor de vizitare aferente, realizarea racordurilor, reabilitarea a doua staţii de pompare ape uzate din cadrul sistemelor de canalizare, construcţia a doua staţii noi de pompare ape uzate, achiziţionare 1500 contori de apa, achizitionare autoutilitare pentru curaţare canalizare, autovidanjă şi CCTV.

Principalele rezultate în urma implementării contractului sunt: asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi europeană, în cadrul perioadelor de tranziţie agreate între România şi Uniunea Europeană, pentru sectorul de mediu; creşterea siguranţei în livrarea apei potabile şi asigurarea apei potabile de calitate pentru întreaga populaţie a municipiului Calarasi; asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor legate de apă, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor, calitate în operare şi disponibilitate către populaţie.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu

ECOAQUA SA Călăraşi
Tel.: 0242313765; 0242312705; 0242 313531.
Fax: 0242 311923.
E-mail: ecoaqua_uip@ymail.com
Web site: www.ecoaquacalarasi.roCasierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA