Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content
      
Comunicat de presă

Recepţia la terminarea lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerările Budeşti şi Olteniţa”

  • Subiecte comunicat:
Versiune tipar
Data: 
11.12.2015

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, pentru proiectul « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi », Cod proiect nr. CCI 2007 RO 161 PR 003, anunţă finalizarea şi recepţia la terminarea lucrărilor contractului “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerările Budeşti şi Olteniţa”, în data de 08.12.2015.

Valoarea investiţiei realizate, la data recepţiei, este de 13.538.721,62 lei, fără TVA, din care: 81,84% reprezintă finanţare de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, 12,52 % Bugetul de Stat, 1,93% Bugetul Local al localităţilor Budeşti şi Olteniţa şi 3,72 % bugetul ECOAQUA SA Călăraşi.

Obiectul contractului a constat în extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei (aproximativ 11 km) şi a reţelelor de canalizare (aproximativ 15 km), branşarea şi contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă, lucrări auxiliare, realizarea racordurilor la sistemul de canalizare, extinderea şi reabilitarea colectoarelor de canalizare şi a caminelor de vizitare aferente, reabilitarea unor staţii de pompare ape uzate, construcţia unor noi staţii de pompare ape uzate, achiziţionare autocurăţitor cu jet sub presiune, autovidanja şi apometre.

Principalele rezultate în urma implementării contractului sunt: asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi europeană, în cadrul perioadelor de tranziţie agreate între România şi Uniunea Europeană, pentru sectorul de mediu; creşterea siguranţei în livrarea apei potabile şi asigurarea apei potabile de calitate pentru întreaga populaţie a oraşelor Olteniţa şi Budeşti; asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor legate de apă şi apă uzată, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor, calitate în operare şi disponibilitate către populaţie.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu

ECOAQUA SA Călăraşi
Persoana de contact: Manager de Proiect - ing. Mircea Toma
Tel.: 0242313765; 0242312705; 0242 313531.: Fax 0242 311923.
E-mail: ecoaqua_uip@ymail.com
Web site: www.ecoaquacalarasi.roCasierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA