Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content

CL6 - "Staţii de epurare din aglomerările Urziceni şi Fundulea"

Versiune tipar
Data actualizării: 
30.06.2015
Condiţii de contract utilizate: 

"Condiţii contract de proiectare şi execuţie" conform reglementărilor internaţionale şi legislaţiei naţionale.

Descriere contract: 

Contractul de lucrări nr. 67/11.01.2010 încheiat intre SC ECOAQUA SA şi  SC DANEX CONSULT SRL Bucureşti. 

Valoare finala actualizata contract: 22.597.776,23 lei, la care se adaugă TVA.

Data începere contract: 10.02.2010.

Durata de execuţie: 41,5 luni,  respectiv pana la 19.07.2013 , la care se adaugă Perioada de Notificare a Defectelor de minim 12 luni/ max.24 luni. Contract finalizat.

Informaţii despre proiect: 

1. Staţie nouă de epurare, compactă (3 module) în aglomerarea Urziceni, care cuprinde: Staţie pompare ape uzate brute;Staţia compactă de epurare incluzând treapta de epurare mecanică şi de epurare biologică avansată pe linia apei, ambele cuplate într-o staţie de epurare compactă modulată; amonte de staţia de epurare compactă se va amenaja o zonă de monitorizare debite şi calitate influent; SEAU va include şi tratarea nămolului prin stabilizare;O linie de tratare finală a nămolului care va cuprinde instalaţii de deshidratare mecanică a nămolului, inclusiv o zonă de stocare nămol.

2. Staţie nouă de epurare, compactă (2 module) în aglomerarea Fundulea, care include:Staţie pompare ape uzate brute;SEAU compactă, incluzând treapta de epurare mecanică şi de epurare biologică avansată pe linia apei, ambele cuplate într-o staţie de epurare compactă modulată; amonte de staţia de epurare compactă se va amenaja o zonă de monitorizare debite şi calitate influent; SEAU va include şi tratarea nămolului prin stabilizare;O linie de tratare finală a nămolului care va cuprinde instalaţii de deshidratare mecanică a nămolului, inclusiv o zonă de stocare nămol.
Casierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA