Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content

CS1 - "Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului"

Versiune tipar
Data actualizării: 
31.03.2014
Descriere contract: 

Contract de servicii nr. 4290/ 10.10.2009 încheiat între ECOAQUA SA Călăraşi şi JENNINGS O'DONOVAN AND PARTNERS - IRLANDA liderul asocierii JENNINGS O'DONOVAN AND PARTNERS -IRLANDA & SC. TRACTEBEL, PROJECT MANAGERS, ENGINEERS & CONSULTANTS (TRAPEC) S.A. - ROMÂNIA.  

Valoare finala actualizata a contractului este de  7.304.466,67 lei, la care se adaugă TVA.

Ordin de începere prestare servicii: 20.10.2008.

Durata contractului: 51,8  luni, respectiv: 08.02.2013.

Informaţii despre proiect: 

Servicii de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, prestate in cadrul contractului:

Activitatea 1- Suport in managementul proiectului: Prestatorul a acordat sprijin beneficiarului in vederea indeplinirii Contractului de Finantare: a intocmit manuale de proceduri ale Departamentului Contractare-Investitii, a asigurat instruirea personalului in managementul contractelor, a pregatit pentru Departamentul Contractare-Investitii un sistem de monitorizare, raportare si arhivare, a intocmit strategia de tarifare a operatorului, un plan de administrare al activelor, manuale de operare si intretinere a investitiilor, a acordat asistenta in derularea procedurilor de achizitie, semnarea contractelor si managementul acestora si al proiectului (din punct de vedere tehnic, financiar, fiscal, legal, institutional).

Activitatea 2-Implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si de canalizare in cele 6 aglomerari urbane: Au fost achizitionate sisteme informationale aferente retelelor de alimentare cu apa si canalizare (programe, aplicatii, echipamente), au fost identificate si valorificate datele si informatiile referitoare la retelele existente si realizate in cadrul proiectului, au fost infiintate si dezvoltate baze de date ale retelelor de distributie a apei si retelelor de canalizare, precum si proceduri de utilizare a acestora, a fost infiintat departamentul GIS al operatorului si s-a realizat instruirea personalului din cadrul acestuia; totodata, prestatorul a sprijinit departamentul GIS infiintat, in vederea indeplinirii sarcinilor si atributiilor, precum si in rezolvarea dificultatilor intampinate.  

Activitatea 3- Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa in cele 6 aglomerari: Au fost achizitionate echipamente si programe de modelare hidraulica, s-a realizat instruirea personalului operatorului, in vederea utilizarii acestora, au fost elaborate harti si modele hidraulice, care au fost ulterior calibrate prin utilizarea datelor si debitelor masurate, si au fost elaborate proceduri in vederea utilizarii si dezvoltarii modelelor hidraulice; totodata, prestatorul a sprijinit personalul operatorului, in vederea indeplinirii sarcinilor si atributiilor, precum si in rezolvarea dificultatilor intampinate in activitatea desfasurata.

Activitatea 4- Dezvoltarea unui management eficient de detectare a pierderilor de apa din retelele de distributie in cele 6 aglomerari: Au fost achizitionate echipamente mobile de detectarea a pierderilor din retelele de alimentare cu apa, s-a efectuat pregatirea teoretica si practica a personalului operatorului si au fost elaborate si implementate strategii pentru realizarea unui management eficient de detectare si reducere a pierderilor;  totodata, prestatorul a sprijinit personalul operatorului, in vederea indeplinirii sarcinilor si atributiilor, precum si in rezolvarea dificultatilor intampinate in activitatea desfasurata.

Activitatea 5- Managementul apelor uzate industriale: Prestatorul a acordat sprijin beneficiarului, prin elaborarea si implementarea unor planuri de actiuni si a unor strategii care sa asigure managementul apelor uzate industriale, eficienta procesului de epurare a acestora, precum si monitorizarea stricta a calitatii influentului.

Activitatea 6- Managementul reziduurilor din statiile de epurare: Prestatorul a actualizat strategia namolului, a efectuat analize ale namolului rezultat in statiile de epurare si a sprijinit beneficiarul in vederea semnarii de contracte cu operatorii agricoli (privind preluarea namolului rezultat), respectiv cu autoritatile abilitate, privind reutilizarea namolului in agricultura, ori depunerea acestuia la gropi ecologice.

Activitatea 7- Campanie de publicitate si promovare a proiectului: A fost realizat un plan de actiune pentru campania de publicitate si promovare, a fost creata o pagina web a operatorului, continand informatii despre proiect, a fost intocmita o strategie pentru asigurarea furnizarii de informatii, precum si o propunere de brosura „Poveste de succes“. Deasemenea, prestatorul a sprijnit beneficiarul in activitatea de informare a populatiei locale cu privire la progresul contractelor, implementarea si stadiul proiectului; in acest sens, au fost publicate comunicate de presa privind semnarea/receptia contractelor, stadiul proiectului, desfasurarea campaniilor de publicitate si promovare, au fost achizitionate materiale de promovare si publicitate a proiectului, inscriptionate cu informatii despre proiect, conform Manualului de Identitate Vizuala, si au fost desfasurate campanii de mediatizare a stadiului si rezultatelor proiectului.

Activitatea 8-Actualizarea Master Plan-ului: A fost actualizat Master Planul existent, la nivelul operatorului regional de apa-canal (inclusiv municipiul Urziceni si localitatile limitrofe acestuia), in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si ghidul in domeniu, publicat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

Contractul a fost finalizat in luna noiembrie 2013, dupa remedierea de catre Prestator, a tuturor observatiilor formulate de Beneficiar. Stadiul fizic al implementarii este de  100% . Au fost efectuate plati in valoare de 7.304.466,67 lei, la care se adauga TVA , reprezentand  100 %,din valoarea contractului.

Dificultati  intampinate -Rezilierea unor contracte de lucrari  a impus  prelungirea  duratei de  executie  a  contractului de asistenta  tehnica  in vederea  realizarii   integrale a tuturor activitatilor  specifice asumate prin contract. 

Istoric: Procedura de achiziţie publică organizată pentru atribuirea contractului de servicii "Asistenţă pentru managementul proiectului", a fost iniţiată prin publicarea anunţului de participare în SEAP nr. 53023/ 22.05.2008 şi în JOUE nr. 2008/ S100-134833/ 24.05.2008, având ca termen limită de depunere oferte 16.07.2008, ora 10,00.În urma procedurii de achiziţie publică, contractul de servicii "Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului" a fost atribuit ofertantului JENNINGS O'DONOVAN AND PARTNERS- IRLANDA ŞI S.C. TRACTEBEL, PROJECT MANAGERS, ENGINEERS & CONSULTANTS (TRAPEC) S.A. - ROMANIA (asociere), la valoarea de 6.869.135 lei, fară TVA. Împotriva rezultatului procedurii pentru atribuirea contractului de "Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului", au fost formulate contestaţii la CNSC de către MOTT MACDONALD LIMITED MAREA BRITANIE şi SC IBERICA DE ESTUDIOS E INGENIERIA SA (IBERINSA) MADRID - SUCURSALA BUCUREŞTI.Prin Decizia nr. 4285/ 218 C10/ 3721,3779 din 17.09.2008, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, respinge contestaţiile formulate de către MOTT MACDONALD LIMITED MAREA BRITANIE şi IBERICA DE ESTUDIOS E INGENIERIA SA (IBERINSA) MADRID, SPANIA-SUCURSALA BUCUREŞTI, formulate împotriva procedurii de atribuire prin "licitaţie deschisă", a contractului de achiziţie publică de servicii - Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, în judeţul Călăraşi". După expirarea perioadei în care, Decizia CNSC putea fi atacată cu plângere a fost încheiat contractul de servicii cu ofertantul câştigător.Casierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA