Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content

CS2 - "Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor"

Versiune tipar
Data actualizării: 
30.09.2017
Descriere contract: 

Contract de servicii nr. 492/30.03.2009 încheiat intre ECOAQUA SA Călăraşi şi HILL INTERNATIONAL SA, liderul asocierii HILL INTERNATIONAL SA Luxemburg & HILL ROMÂNIA SRL.

Valoarea actualizata a contractului este de  15.579.534,92 lei la care se adauga TVA. 

Ordin de începere prestare servicii: 10.06.2009.

Durata contractului: 103 luni, respectiv: 31.12.2017. 

Informaţii despre proiect: 

Servicii de Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor :

  1. Activităţi în faza preconstrucţie;
  2. Activităţi în perioada de mobilizare a Contractorului;
  3. Activităţi în perioada de execuţie;
  4. Activităţi în perioada de recepţie la terminarea lucrărilor;
  5. Activităţi în Perioada de notificare a defectelor;
  6. Activităţi la finalizarea contractelor de lucrări. 

Stadiul  fizic al implementarii este de  99,94%. Au fost efectuate plati in valoare de 14.025.295,42 lei, la care se adauga TVA , reprezentand 90,14 % din valoarea contractului.


Inginerul a acordat asistenta tehnica de supervizare a lucrarilor pentru contractele  CL1, CL2, CL3,  CL4 , CL5, CL6, CL7,  CL8, CL9, CL 10 si CL 11. Documentele prezentate au fost verificate din punct de vedere al conformităţii  legislatiei  romaneşti si condiţiilor  Contractuale. 


Dificultati  intampinate.  Rezilierea unor contracte de lucrari  a condus la suplimentarea valorii contractului, cu suma de 2.758.374,03 lei, si la prelungirea cu 41 de luni a duratei de  executie  a  contractului de asistenta tehnica in vederea supervizarii tuturor lucrarilor ramase de executat in cadrul proiectului.

Istoric: Prima procedură de achiziţie publică lansată pentru atribuirea contractului de servicii "Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor" a fost iniţiată prin publicarea anunţului de participare în SEAP cu nr. 59229/23.07.2008, respectiv în JOUE cu nr. 2008/S143-192243/25.07.2008. OVE ARUP & PARTNERS Ltd. Londra, prin sucursala din România, Bucureşti şi SC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti au formulat la CNSC contestaţii împotriva documentaţiei de atribuire. Prin Decizia nr. 4153/ 197C10/ 3891,3967 din data de 10.09.2008, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a dispus, din oficiu, anularea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de achiziţie publică Asistenţa tehnică pentru Supervizarea lucrărilor "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Călăraşi".După revizuirea documentaţiei de atribuire, de către CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH (proiectantul general) şi SC ECOAQUA SA, a fost iniţiată o nouă procedura de atribuire a contractului de servicii - Asistenţa tehnică pentru Supervizarea lucrărilor "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Călăraşi" prin lansarea anunţului de participare în SEAP nr. 66905/ 23.10.2008 şi JOUE nr. 2008/ S208-276949/ 25.10.2008, având ca termen de depunere oferte data de 15.12.2008, ora 10:00.În data de 15.12.2008, ora 12,00 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Au fost depuse 5 oferte. După definitivarea evaluării ofertelor depuse, comisia de evaluare a întocmit Raportul procedurii de achiziţie publică şi a stabilit oferta câştigătoare - HILL INTERNAŢIONAL SA & HILL ROMÂNIA SRL, în valoarea de 11.056.234,57 lei, fără TVA. În data de 30.01.2009, MVV decon GmbH &INOCSA INGENIERIA S.L., a formulat către CNSC o contestaţie împotriva modului de comunicare a rezultatului procedurii şi de stabilire a ofertantului câştigător. Prin Decizia nr.590/ C9/ 319/ 10.02.2009, CNSC a admis contestaţia formulată de către MVV decon GmbH &INOCSA INGENIERIA S.L, şi dispune anularea raportului procedurii şi a comunicărilor rezultatului procedurii. Comisia de evaluare a refăcut atât Raportul procedurii cât şi comunicările rezultatului procedurii, detaliindu-se calculul punctajului pentru fiecare ofertant admis şi motivul punctării fiecărui factor de evaluare. Comunicările privind rezultatul procedurii au fost transmise tuturor ofertanţilor participanţi şi s-a stabilit un nou termen pentru încheierea contractului cu ofertantul declarat câştigător, HILL INTERNAŢIONAL SA & HILL ROMÂNIA SRL .Casierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA