Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content

CS4 - „Servicii de auditare pentru proiectul Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi”

Versiune tipar
Data actualizării: 
31.03.2016
Descriere contract: 
Contract de servicii  nr. 1926/10.03.2011   Contractant:SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SC SOCECC SRL) – ROMANIA Valoare  contract : 213.500 lei, la care se adauga  TVA.  Data de incepere : 01.04.2011.  Durata contractului: 64 luni, respectiv: 30.06.2016. - contract finalizat
Informaţii despre proiect: 

Obiectul contractului
Prestare servicii de auditare a Proiectului „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi“ cod proiect CCI 2007 RO 161 PR 003, cod SMIS 1270, in conformitate cu prevederile articolului 8 lit a), aliniatul (12‘)al Contractului de finantare nr. 91803/09.10.2008, finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial „Mediu“ , Axa prioritara 1-„ Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata„, incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor –Directia Generala AM POS Mediu, in calitate de Autoritate de Management si ECOAQUA SA, in calitate de beneficiar.Casierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA