Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content

Obiective

Versiune tipar
 • Conectarea la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare a tuturor locuitorilor din municipiile Călăraşi, Olteniţa şi oraşele Lehliu-Gară , Budeşti  şi Fundulea, din judeţul Călăraşi şi municipiul Urziceni, din judeţul Ialomiţa şi conformitatea obiectivelor existente cu reglementările directivelor Uniunii Europene;

 • Asigurarea securităţii alimentării cu apă potabilă a populaţiei;

 • Reducerea consumurilor energetice şi materiale, prin înlocuirea utilajelor cu echipamente performante;

 • Crearea unor surse noi din apă subterană de profunzime şi realizarea unor gospodării de apă (rezervoare, staţii de clorinare, staţii de pompare);

 • Extinderea si reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă, reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie, contorizarea integrală a tuturor consumatorilor şi automatizarea proceselor;

 • Perfecţionarea proceselor tehnologice pentru asigurarea parametrilor apei potabile distribuite, conform Directivei CE 98/83 şi Legii apei nr. 458/2002;

 • Atenuarea riscurilor asupra sănătăţii prin extinderea reţelei de canalizare în vederea reducerii riscurilor asociate poluării apei subterane şi de suprafaţă;

 • Eliminarea contaminării apei subterane şi a subsolului prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată şi eliminarea pierderilor;

 • Reducerea riscurilor pentru populaţie prin eliminarea descărcărilor de apă uzată netratată sau insuficent tratată;

 • Reducerea consumurilor energetice prin înlocuirea echipamentelor din staţiile de pompare a apelor uzate, cu utilaje performante;

 • Crearea unor sisteme noi pentru colectarea apelor uzate în localităţile Fundulea şi Budeşti;

 • Construcţia de staţii de epurare noi, reabilitarea şi modernizarea staţiilor de epurare, dotarea cu treaptă biologică de epurare avansată şi linie de tratare a nămolurilor;

 • Conformitatea efluentului evacuat cu legislaţia actuală a României şi a UE cu privire la apa uzată, Directiva Guvernului Român 352/2005 şi Directiva UE 91/271/EEC amendată prin 98/15/CE;

 • Reducerea poluării fluviului Dunărea, râurilor Ialomiţa şi Argova de către efluentul de apă uzată epurat necorespunzător;

 • Nămol de canalizare stabilizat pentru scopuri agricole, ca şi fertilizator sau revigorant pentru sol, atunci când calitatea sa este în conformitate cu legislaţia în vigoare (ordinul nr. 344/2004).Casierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA