Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content
      

CCI 2007 RO 161 PR 003 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, din județul Călărași

Versiune tipar

Cod/Denumire proiect: CCI 2007 RO 161 PR 003/"Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, din județul Călărași".

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa 1: "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată".

Amplasament: Aglomerările: Călăraşi, Olteniţa, Lehlie-Gară, Budeşti şi Fundulea din judeţul Călăraşi, şi aglomerarea Urziceni din judeţul Ialomiţa.

Obiective: Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei potabile şi colectarea şi tratarea apelor uzate, care vor fi implementate pentru municipiile Călăraşi, Olteniţa şi oraşele Lehliu-Gară, Budeşti şi Fundulea, din judeţul Călăraşi, şi municipiul Urziceni, din judeţul Ialomiţa. Acestea vor determina conectarea la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare a tuturor locuitorilor din aceste aglomerări şi conformitatea obiectivelor existente cu reglementările directicelor UE. Managementul serviciilor de apă şi apă uzată este în responsabilitatea Operatorului Regional SC ECOAQUA SA, compania de servicii publice care furnizează colectarea şi tratarea apei şi apei uzate.

Conform Contractului de Finantare si Actelor Aditionale ulterioare:

  • Valoarea proiectului: 330.881.071 lei
  • Contribuţie UE: 270.785.363 lei
  • Bugetul de stat: 41.414.233 lei
  • Bugetul local: 6.371.420 lei
  • Împrumut operator: 12.310.055 lei

Indicatori fizici ai proiectului

Indicatori fizici totali ai proiectului conform deciziei Comisiei Europene de finanţare a proiectului nr. C(2008) 1390 din data de 09.04.2008:

Indicator UM Conform deciziei de finanţare
Apă potabilă    
Reabilitarea staţiei de pretratare a apei potabile - captare de suprafaţă unităţi 1
Construcţie şi echipare foraje din fronturi de captare unităţi 36
Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei unităţi 5
Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune km 15
Rezervoare noi de apă unităţi 5
Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă km 70
Contoare de apă unităţi 2537
Sistem SCADA unităţi 6
Apă uzată    
Extindere şi reabilitare reţea de canalizare km  81
Extindere şi reabilitare staţii de pompare a apelor uzate unităţi 13
Extindere şi reabilitare staţii de epurare a apelor uzate unităţi 5
Casierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA