CL 8-“Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi”- procedura reluata