Acest site nu mai este actualizat! Site-ul oficial al ECOAQUA S.A. a fost mutat la adresa www.ecoaqua.ro. Vizitează www.ecoaqua.ro

Skip to Content

Contract de lucrări

CL 8-“Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi”- procedura reluata

Data actualizării: 
31.12.2017
Descriere contract: 

Contract de lucrări nr. 3844/29.12.2014 încheiat intre ECOAQUA SA şi HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti.
Valoarea finala a contractului este de 36.543.652,84 lei, fara TVA.
Ordinul de începere lucrări: 12.01.2015.
Durata de execuţie: 15,7 luni, respectiv pana la data de 30.04.2016, la care s-a adaugat Perioada de Notificare a Defecţiunilor de minim 12 luni/ max.24 luni (de la data receptiei la terminarea lucrarilor)- Contract finalizat.

CL10-“Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita”- procedura reluata

Data actualizării: 
31.12.2017
Descriere contract: 

Contract de lucrari nr. 4136/09.12.2013, incheiat intre ECOAQUA SA Calarasi si DINAMIC COMPANY SRL

Valoare finala contract:  5.820.973,85,  lei, la care se adauga TVA

Durata de executie: 16,3 luni, respectiv pana la 31.05.2015, la care s-a adaugat Perioada de Notificare a Defectiunilor, de minim 12 luni (de la receptia la terminarea lucrarilor) - Contract finalizat

Data incepere contract : 20.01.2014  

CL3 - "Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni"

Data actualizării: 
31.03.2017
Descriere contract: 

Contract de lucrări nr. 2439/11.11.2009 încheiat intre ECOAQUA SA şi PEYBER HISPANICA SL, liderul asocierii PEYBER HISPANICA SL/ TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA (in cursul desfasurarii contractului, TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA a devenit liderul asocierii)

Valoare actualizata a contractului este de 24.103.350,46 lei, la care se adaugă TVA.

Ordinul de începere lucrări: 16.12.2009.

Durata de execuţie: 33,5 luni, respectiv pana la data de  30.09.2012, la care se adaugă Perioada de Notificare a Defecţiunilor de minim 12 luni/ max.24 luni (de la data receptiei la terminarea lucrarilor).

CL4 - "Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerările Budeşti, Olteniţa, Fundulea, Lehliu"

Data actualizării: 
30.09.2016
Descriere contract: 

Contractul de lucrari nr. 3202/06.05.2011 incheiat intre SC ECOAQUA SA si SC SIREG SA, liderul asocierii SC SIREG SA & SC TMUCB SA & SC TELPRON COMEX SRL &SC DUNAREA PROIECT GRUP SRL
Valoarea finala actualizata a contractului: 21.472.622,71 lei, la care se adauga TVA.
Durata de executie : 32 luni, respectiv 30.01.2014, la care se adauga perioada de notificare a defectiunilor, de min 12 luni, max. 24 luni- contract finalizat la 21.07.2016

CL6 - "Staţii de epurare din aglomerările Urziceni şi Fundulea"

Data actualizării: 
30.06.2015
Descriere contract: 

Contractul de lucrări nr. 67/11.01.2010 încheiat intre SC ECOAQUA SA şi  SC DANEX CONSULT SRL Bucureşti. 

Valoare finala actualizata contract: 22.597.776,23 lei, la care se adaugă TVA.

Data începere contract: 10.02.2010.

Durata de execuţie: 41,5 luni,  respectiv pana la 19.07.2013 , la care se adaugă Perioada de Notificare a Defectelor de minim 12 luni/ max.24 luni. Contract finalizat.

CL7 - "Staţii de epurare din aglomerările Budeşti şi Olteniţa"

Data actualizării: 
30.09.2014
Descriere contract: 

Contractul de lucrări nr. 2399/06.11.2009 încheiat între SC ECOAQUA SA şi SC GENERAL CONCRETE SRL Cernavodă (liderul asocierii SC GENERAL CONCRETE SRL Cernavoda/ SC STULZ-TECHNIK SRL/ STULZ-PLANAQUA GmbH)

.Valoarea finala a contractului : 14.750.649,96 lei, la care se adauga TVA.

Ordin de începere lucrări: 11.12.2009.

Durata de execuţie: 24,5 luni, respectiv: 29.12.2011

CL5 - "Extinderea şi reabilitarea Staţiei de Epurare din aglomerarea Călăraşi"

Data actualizării: 
30.09.2014
Descriere contract: 

Contractul de lucrări nr. 1453/19.04.2010 încheiat între SC ECOAQUA SA şi HOCHTIEF SOLUTIONS  AG ESSEN .

Valoarea finala a contractului  :54.669.058,12 lei, la care se adauga TVA.

Ordinul de începere lucrări: 27.05.2010.

Durata de execuţie: 28 luni, respectiv pana la  data de  27.09.2012.

CL11 - "Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, Fundulea şi Lehliu"

Data actualizării: 
31.12.2013
Descriere contract: 

Contractul de lucrari nr.5807/29.12.2010
Contractant: SC FIBEC SA Campina
Valoare finala contract: 12.680.213,16 lei, la care se adauga TVA.
Durata de executie: 10,5 luni, pana la 14.12.2011, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectiunilor de min. 12/ max. 24 luni.

CL10 - "Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, Budeşti şi Olteniţa"

Data actualizării: 
31.03.2014
Descriere contract: 

Contractul de lucrari nr.3185/29.07.2010, incheiat intre SC ECOAQUA SA Calarasi si SC ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA, avand o valoare de 13.266.717,94 lei, la care se adauga TVA, si o durata de executie de 17,7 luni, pana la 10.02.2012, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectiunilor, de minim 12 luni. Contractul a fost reziliat in data de 16.08.2012.
Valoare contract la data rezilierii: 8.580.070,37 lei, la care se adauga TVA.

CL9 - "Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, Urziceni"

Data actualizării: 
31.12.2013
Descriere contract: 

Contractul de lucrări nr. 667/ 18.02.2010, încheiat între SC ECOAQUA SA Călăraşi şi SC FIBEC SA Câmpina. 

Valoare contract : 22.062.248,16 lei, la care se adaugă TVA.

Data începere contract: 31.03.2010.

Durata de execuţie: 21,5 luni,  respectiv : 15.01.2012.

Emite conţinut


Casierii

Casieria centrală
Str. Progresului, bl. BBB, et. 3
Casieria "5 Călăraşi"
Prelungirea Bucureşti, bl. C17, parter
Casieria "Orizont"
Prelungirea Bucureşti, bl. I36, parter
Programul casieriilor ECOAQUA SA:
» Luni - Joi: 8.00 - 16.00
» Vineri: 8.00 - 13.30

Dispecerat

SC ECOAQUA SA dispune
de un dispecerat la care puteţi
sesiza non-stop operatorilor noştri orice defecţiune apărută pe reţelele de alimentare cu apă sau canalizare.
Dispecerate
» Olteniţa 0242/515.736 (tel./fax)
» Călăraşi 0242/313.720
» Urziceni 0243/254.721 (fax), 0243/254.722 (tel.)

Tarife

  Apă Canal
Călăraşi 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Lehliu-Gară 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Olteniţa 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Budeşti 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Fundulea 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Urziceni 3,25 lei/m3 2,78 lei/m3
Preţurile nu includ TVA